İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisat, dünya nüfusunun hızla arttığı ve küresel rekabetin alabildiğine kendisini hissettirdiği günümüzde büyük önem kazanmıştır. İnsanı doğrudan etkileyen her şey ekonomik olanakların bir fonksiyonu haline gelmiştir. İktisadın, bütün kültürlerde ve ülkelerde insanlık tarihi boyunca en önemli disiplinlerden biri olmasının nedeni, iktisadi olayların hayatın her alanında etkili olmasıdır. Günümüzde de iktisat, bireyden başlayarak firmalar, ülkeler ve uluslararası oluşumlarda etkisini göstermektedir.

İktisat eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen eğitim kurumları arasında yer almayı öncelik sayan bölümümüz, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra disiplinler arası anlayışla yapacağı yenilikçi araştırmalarla iktisat bilimine özgün katkılar sunmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, bölümümüz, kamu ve özel sektör etkileşimi çerçevesinde ekonominin işleyiş mekanizmasını özümsemiş, yeniliklere ve kendini geliştirmeye açık, girişimci ruhlu, beceri düzeyi yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefler. Programımız, mezunlarının ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar olmanın ötesinde bir bilim olarak iktisadın sorunlarının kavramış, disiplinler arası düşünebilen, evrensel ve eleştirel düşünceye sahip entelektüel bireyler yetiştirmeyi bir ilke edinmiştir.

İktisat Bölümü mezunlarımız kamu ve özel sektör olmak üzere ulusal ve uluslar arası geniş ve yükselen fırsat olanaklarına sahip olur.  Bunların yanı sıra iktisat programını tamamlayan öğrenciler, iktisat ve diğer sosyal bilim alanlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam ederek akademik kariyer de yapabilir ve yüksek öğretim kurumlarında görev alabilirler.