İktisat Bölümü
                                         Bölüm Eğitim Öğretim Komisyonu

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Ertuğrul Recep ERBAY

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Şeniz ÖZHAN

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Lütfü ŞİMŞEK

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

 

 

                                                                     İktisat Bölümü

                                                                    Staj Komisyonu

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Ertuğrul Recep ERBAY

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Dr.Ali İLHAN

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

 

İktisat Bölümü
Alt Birim Stratejik Planlama Komisyonu

Görevi Adı-Soyadı

Başkan

Doç.Dr.Büşra KARATAŞER

Üye

Doç.Dr.Çoşkun AKDENİZ

Üye

Araş.Gör.Dr.Ali İLHAN

 

 

 

 

 

 

İktisat Bölümü
Mezun Takip Komisyonu

Görevi Adı-Soyadı
Başkan Dr.Öğr.Üyesi Ertuğrul Üstün GEYİK
Üye Dr.Öğr.Üyesi Lütfü ŞİMŞEK
Üye Arş.Gör.Mustafa Uğur MİRASEDĞLU
Üye Şube Müdürü Emine KAFALI