YETERLİLİKLER
İktisat1-Takım çalışması yapabilmek,2-Soyutlama, analiz ve eleştirel düşünme yeteneğini kazanmak,3-Mesleki açıdan yüksek etik standartlara sahip olmak,4-Karşılaşması öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni yaklaşımlar geliştirebilmek ve çözüm üretebilmek,5-İktisat biliminin, hukuk, sosyoloji, tarih gibi diğer sosyal bilimlerle olan etkileşimini kavramak,6-İktisat alanı ile ilgili olarak en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmek,7-İktisat alanı ile ilgili olarak bilişim ve iletişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilmek.8-Bölgesel ve küresel ölçekte karşılaşılan sorunları iktisadi analiz yöntemleriyle analiz edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek,

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. 
1- Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. 
1- -Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. 
1- Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. 
1- Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. 
1- Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. 
1- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. 
1- Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. 
1- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
1- Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. 
1- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
1- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
1- Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 
1- Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. 
1- Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. 
1- Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. 
1- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 TYYÇ; İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey