Programa Özgü Ölçütler

1. İktisadi sorunları anlayıp analiz edebilme.

2. Yeterli düzeyde mikroiktisat, makroiktisat, para teorisi ve politikası, uluslararası iktisat, ekonometri ve iktisat tarihi bilgi seviyesine erişebilme.

3. İktisat ile ilişkili diğer sosyal bilim disiplinleri arasında ilişki kurabilme.

4. Karşılaşılan sorunların çözümü noktasında kullanılacak ilkeleri belirleyebilme.

5. Akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme ve araştırma süreçlerine hâkim olabilme