Program Amaçları

1. İktisat Bölümü mezunlarının dilediklerinde kamuda görev alabilecek yeterlikte yetiştirilmesi.

2. Özel sektörde başta mali müşavirlik ve ön muhasebe departmanları olmak üzere çeşitli departmanlarda görev alabilecek yeterlikte yetiştirilmesi.

3. Akademik etik ve araştırma yöntemleri konularında bilgi ve sorumluluk sahibi olan, iktisat alanında lisansüstü eğitime devam edebilecek seviyede akademik donanıma sahip mezunlar yetiştirmek.

4. Yüksek gönüllü staj oranları ile kamuda ve özel sektörde alanında tecrübe sahibi öğrenciler yetiştirmek.

5. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı ve zorunlu mesleki yabancı dil dersleri sayesinde, alanında iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip mezunlar yetiştirmek.