Program Çıktıları

1- İktisat teorisi ve politikasıyla ilgili lokal ve global olarak yapısal analiz oluşturabilmek

2- Uluslararası iktisadi gelişmelerin ulusal etkilerini değerlendirebilmek

3- Farklı alanlarda kıt kaynakları etkin kullanabilmeyle ilgili altyapının oluşturulması

4- Ürün iyileştirilmesine ve üretim artışına yönelik gerekli altyapının oluşturulması

5- Güdülerin ve teşviklerin bireylerin ve kurumların iktisadi seçimleri üzerindeki etkilerini analiz edebilmek

6- Toplumsal örgütlerin ve kurumların işleyişlerini ve ekonomiye etkilerini anlayabilmek

7- İktisadi problemleri tanımlayabilmek ve alternatif modeller önerebilmek

8- Teorik araçlar ve sayısal yöntemler kullanarak iktisadi araştırma tasarlama, yürütme ve ortaya sonuçlar çıkarıp değerlendirebilmek

9- Dünya, ülke, içinde yaşanılan toplum ve toplumsal değerler, sorumluluklar, etik sorunlar ve sosyal haklar ile ilgili farkındalık kazanmak

10- Mikro iktisat, makro iktisat ve uluslararası iktisat alanlarında yetkinlik kazanmak

11- Sayısal ve istatistiksel verileri etkili bir biçimde kullanabilmek

12- İşletmecilik faaliyetlerinde gerekli hukuk bilgisine sahip olmak

13- Kamu ve özel sektörde başarıya götürecek gerekli bilgi ve becerileri edinmek

14- Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışmalarda yer alabilmek

15- Öğrenim dilinde yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek. En az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek

16- Ahlaki değerler ve mesleki sorumluluk bilinciyle hareket edebilmek