İktisat Bölüm Bölüm Başkanı (Başkan) Prof.Dr.Ertuğrul Recep ERBAY
İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı (Üye) Dr.Öğr.Üyesi Ertuğrul Üstün GEYİK
İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı (Üye) Dr.Öğr.Üyesi Lütfü ŞİMŞEK
İktisat Teorisi ABD (Üye) Prof.Dr.Rasim YILMAZ
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (Üye) Prof.Dr.Murat ÇETİN
Ekonometri ABD Doç.Dr.Emrah İsmail ÇEVİK
İktisat Tarihi ABD Doç.Dr.Veli SIRIM