İktisat Bölümü
                                             Bölüm Danışma Kurulu

Görevi

Adı-Soyadı

Başkan

Prof. Dr. Ertuğrul Recep ERBAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Üstün GEYİK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Lütfü ŞİMŞEK

Üye

Arş. Gör. Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU

Üye

Cengiz GÜNAY (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Üye

Osman SARI (Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı)

Üye

Şerafettin KURT (Tekirdağ SMMM Odası Başkanı)

Üye

Irmak ÇEVİK (TNKÜ Ekonomi Topluluğu Başkanı)