İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Akademik Personel Listesi

Prof. Dr. RASİM YILMAZ
 (0282) 250 - 2802
 rasimyilmaz@nku.edu.tr
 rasimyilmaz.cv.nku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. SALİH ÖZTÜRK
 (0282) 250 - 2853
 salihozturk@nku.edu.tr
 salihozturk.cv.nku.edu.tr
(Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM
 (0282) 250 -
 dcyildirim@nku.edu.tr
 dcyildirim.cv.nku.edu.tr
(Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. COŞKUN AKDENİZ
 (0282) 250 - 2840
 cakdeniz@nku.edu.tr
 cakdeniz.cv.nku.edu.tr
(Öğretim Üyesi)

 

 


Dr. Öğr. Üyesi ERTUĞRUL ÜSTÜN GEYİK
 (0282) 250 - 2817
 eugeyik@nku.edu.tr
 eugeyik.cv.nku.edu.tr

(Öğretim Üyesi)

 

 

Dr. Öğr. Üyesi ALİ İLHAN
 (0282) 250 -
 ailhan@nku.edu.tr
 ailhan.cv.nku.edu.tr

(Öğretim Üyesi)

 

  

Arş. Gör. MUSTAFA UĞUR MİRASEDOĞLU
 (0282) 250 - 2827
 ugurmirasedoglu@nku.edu.tr
 ugurmirasedoglu.cv.nku.edu.tr
(Öğretim Elemanı)